Loading...
Uppdrag2022-04-01T16:20:20+00:00
1210, 2015

Stadsbiblioteket, Stockholm

I två år var delar av Stadsbibliotekets magasin stängda, på grund av mycket höga radonhalter som uppmätts i byggnadens källare – som mest över 5 000 Bq/m3. Flera insatser av andra aktörer på saneringsmarknaden för att [...]

1110, 2015

Svenska Bostäder, Kattrumpstullen 2

När vi mätte radonhalterna före åtgärd översteg de gränsvärdet på 200 Bq/m3. Spårfilmsmätningar visade också på förhöjda radonhalter i bostäderna där studenterna vistas och bor. Under de delar av fastigheten som uppvisade förhöjda radonhalter är [...]

1010, 2015

Rudbecksskolan, Sollentuna Kommun

Rudbecksskolan i Sollentuna är en av Sveriges största skolor, med mer än 21 000 m2 yta. Under skolans entréplan finns källare, skyddsrum, ventilationscentraler och undercentraler med pannrum och förråd. Spårfilmsmätningar visade förhöjda radonhalter i utrymmen [...]

Go to Top