Hög kvalitet och miljömedvetande!

Vi på Radonkonsult värnar alltid om hög kvalitet och miljömedvetande, som alltid står högt upp på vår dagordning. Här kan du läsa mer om våra policies:

Verksamhetspolicy

Radonkonsult AB ska genom hög service och stort engagemang i kombination med kompetens inom radonsanering erbjuda tjänster som bidrar till att uppnå kraven i det globala miljöarbetet samt våra kunders krav på en radonsanerad inomhusmiljö. Arbetet sker kontinuerligt med högt miljömedvetande och ständiga förbättringar. Föreslagna åtgärder ska i minsta möjliga mån belasta vår miljö och dess resurser. Företaget ska sträva efter att energioptimera befintliga fastighetsinstallationer för att därigenom minska energiutnyttjandet, miljöpåverkan samt ohälsa för boenden eller lokalutnyttjare.

Radonkonsult AB ska kontinuerligt förbättra kompetensen och ta ansvar för att förbättra sina metoder och arbetssätt med strävan att ständigt bli effektivare. Vi säkerställer att vi följer intressenters bindande krav och regler.

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET

Det ska vara tryggt att vara kund hos oss. Vi på Radonkonsult AB värnar om din integritet när du lämnar dina personuppgifter till oss och hanterar dem enligt de direktiv som finns. Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, vars syfte är att skydda fysiska personers rättigheter och integritet vid hantering av personuppgifter. EU lyder under en och samma lagstiftning.

Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Behandling av personuppgifter
Vi samlar bara in uppgifter som vi behöver, exempelvis för att kunna fullgöra våra avtal, ge dig en bra service och support, utföra olika marknadsanalyser, föra statistik samt informera om våra produkter och tjänster. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt för att bibehålla en god kundkontakt. Vi samlar bara in personuppgifter som används för bestämda ändamål och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Endast de medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem och våra IT-system har behörighetsskydd.

Information som vi samlar in
De personliga uppgifterna du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär eller som tillhandahålls oss i på annat vis direkt från dig, alternativt från ombud, så som exempelvis bostadsrättsförening, fastighetsägare eller fastighetsförvaltare.

Nedan är exempel på personuppgifter som vi behandlar:
• Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
• Bankuppgifter, underlag för fakturering, mätvärden, avtal etc.
• Uppgifter som du själv publicerar i fritextfält i formulär, inlägg på våra sociala kanaler och när du skickar brev, e-post eller sms till oss.
• Uppgifter från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal med oss.
• Information om din fastighet, anläggning, lokal etc.
• Information som du lämnar när du deltar i våra kampanjer, arrangemang på mässor etc.
• Övrig information som vi behöver för att uppfylla legala krav och bokföringskrav.

Uppgifter om företag
För enskilda näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med namn, adress, telefonnummer, e-postadress, avdelning och befattning.

Tredje part
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgiftsansvariga
Radonkonsult AB är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter och vi strävar alltid efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. Du har bland annat rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss och du kan begära radering av personuppgifter.

Alla förändringar vi gör i våra policys kommer att publiceras på denna sida. Kom gärna tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till dessa policys.

Har du frågor kring vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du oss enligt våra uppgifter radonkonsult.se/kontakt.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/