Välkommen till Radonkonsult.

Lång erfarenhet med unikt arbetssätt

Vi är i grund och botten ett bolag som arbetar med produktutveckling och innovation med ex. vår patenterade metod Smalrörsmetoden™ som ligger till grund för det mesta inom radonarbetet i Sverige. Vi är sakkunniga inom radon med över 80 års praktisk samlad erfarenhet av arbete med radonåtgärder. Verksamheten grundas på vårt djupa kunnande och engagemang, kombinerat med de mest effektiva lösningarna – mot radon och för bättre inomhusklimat.

Självklart tar du hjälp av en radonsakkunnig för att mäta, utreda, bedöma och åtgärda radonproblem som kan garantera radonhalt under gällande referensvärde och gränsvärde så du får en låg radonhalt inomhus.

Vår personal är sakkunniga inom radon med de behörigheter som krävs: Radonbesiktning – Radonprojektering – Radonmätning – Radonåtgärder/-tekniker.

Läs mer

Uppdrag

Stadsbiblioteket, Stockholm

Uppdrag

Svenska Bostäder, Kattrumpstullen 2

Uppdrag

Sollentuna Kommun, Rudbecksskolan