Välkommen till Radonkonsult.

Lång erfarenhet med unikt arbetssätt

Radonkonsult är certifierad radonkonsult med över 80 års praktisk samlad erfarenhet av arbete med radonåtgärder. Verksamheten grundas på vårt djupa kunnande och engagemang, kombinerat med de mest effektiva lösningarna – mot radon och för bättre inomhusklimat.

Självklart tar du hjälp av en certifierad radonsakkunnig för att mäta, utreda, bedöma och åtgärda radonproblem som kan garantera radonhalt under gällande referensvärde och gränsvärde så du får en låg radonhalt inomhus.

Vi är självfallet certifierade Sakkunnig inom Radon: Radonbesiktning – Radonprojektering – Radonmätning – Radonåtgärder/-tekniker.

Läs mer

Uppdrag

Stadsbiblioteket, Stockholm

Uppdrag

Svenska Bostäder, Kattrumpstullen 2

Uppdrag

Sollentuna Kommun, Rudbecksskolan