I två år var delar av Stadsbibliotekets magasin stängda, på grund av mycket höga radonhalter som uppmätts i byggnadens källare – som mest över 5 000 Bq/m3. Flera insatser av andra aktörer på saneringsmarknaden för att komma till rätta med problemen gav inte ett tillfredsställande resultat. Stadsbiblioteket ligger i anslutning till Brunkebergsåsen, som är starkt radonförande. Radonkonsult anlitades och tog ner nivåerna till under gränsvärden och mer därtill. Magasinen kunde öppnas och nivåerna ligger stadigt kvar på låga nivåer. Se film för mer info.