Radonkonsult har över 30 års praktisk erfarenhet av arbete med radonåtgärder. Verksamheten grundas på vårt djupa kunnande och engagemang, kombinerat med de mest effektiva lösningarna – mot radon och för bättre inomhusklimat.

Vi är självfallet certifierade som Sakkunniga inom Radon: Radonbesiktning – Radonprojektering – Radonmätning – Radonåtgärder/-tekniker.

Vi mäter och ger åtgärdsförslag och kan med vår kunskap erbjuda olika metoder som garanterar godkända nivåer av radon. Vi har hittills aldrig misslyckats med att sanera något objekt till under de gränsvärden som gäller i Sverige för privatbostad eller arbetsplatser. Radonkonsult anlitas därför ofta för radonåtgärder i ”problemfastigheter”, även i fall där det visat sig att andra lösningar inte räckt till.

Som rådgivare anlitas Radonkonsult ofta för uppdrag i skolor och andra offentliga byggnader, även i kulturellt värdefulla byggnader där speciella krav ställs på både resultat och utförande av radonåtgärder. Vårt arbetssätt är väl utprövat och kan appliceras på alla byggnadstyper. Vi arbetar över hela Sverige med Norrtälje som bas. Företaget har högsta ekonomiska stabilitet och betalningsförmåga.

iso-9001iso-14001    svenskventilation_medlem_transparent         di_gasell_gasellvinnare-2017_staende