Erfarenhet & kunnande!

Vi är i grund och botten ett bolag som arbetar med produktutveckling och innovation med ex. vår patenterade metod Smalrörsmetoden™ som ligger till grund för det mesta inom radonarbetet i Sverige.
Radonkonsult är certifierad radonkonsult med över 80 års praktisk samlad erfarenhet av arbete med radonåtgärder. Verksamheten grundas på vårt djupa kunnande och engagemang, kombinerat med de mest effektiva lösningarna – mot radon och för bättre inomhusklimat.

Vi är självfallet certifierade som Sakkunnig inom Radon med behörigheter:
– Radonbesiktning (utredning)
– Radonprojektering (nybyggnation av byggnader och anläggningar)
Radonmätning (radonmätningar utifrån metoder tillgängliga hos Strålsäkerhetsmyndigheten och gäller såväl mätningar över lång tid som kort tid samt momentant direktvisande registrerande mätningar).
– Radonåtgärder/Radontekniker (utförare av åtgärder)

Certifieringsorganet RISE Certifiering (tidigare SP och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har utfört provning och certifiering som Rise, radonsakkunnig. Se ri.se.
Vi har även utbildning Radon i byggnader samt utbildningarna SSM Påbyggnadskurs om radon, Radonmätning i inomhusluften och Åtgärder mot radon i byggnader.

Vi mäter radonhalten och ger åtgärdsförslag och kan med vår kunskap erbjuda olika metoder som garanterar godkända nivåer av radon. Vårt uppdrag ligger i mäta, utreda, bedöma och åtgärda radonproblem som kan garantera radonhalt under gällande referensvärde och gränsvärde så du får en låg radonhalt inomhus.

Vi har hittills aldrig misslyckats med att sanera något objekt till under de gränsvärden som gäller i Sverige för privatbostad eller arbetsplatser. Radonkonsult anlitas därför ofta för radonåtgärder i ”problemfastigheter”, även i fall där det visat sig att andra lösningar inte räckt till.

Som rådgivare anlitas Radonkonsult ofta för uppdrag i skolor och andra offentliga byggnader, även i kulturellt värdefulla byggnader där speciella krav ställs på både resultat och utförande av radonåtgärder. Vårt arbetssätt är väl utprövat och kan appliceras på alla byggnadstyper. Vi arbetar över hela Sverige med Norrtälje som bas. Företaget har högsta ekonomiska stabilitet och betalningsförmåga.