Vår arbetsmetodik

Erfarenhet, noggrannhet & garantier!

Markradonsanering

Genom att skapa ett undertryck i husgrunden med en radonsug ändrar man riktning på luftströmmen genom grunden. Istället för att radonhaltig luft strömmar in i inomhusluft skapar vi ett undertryck i marken och stoppar därmed radongasen från att ta sig vidare upp i byggnaden.

Ett ständigt förråd av radon under huset

Radongasen ingår i den jordluft som ständigt stiger upp ur marken och fyller på det radonförråd som fångas upp under bottenplattan. Radongasen är flyktig och fångas in mellan grundmurar vilket ger ett konstant förråd av gasen. Gasen tränger genom porer och små som stora sprickor i bottenplattan.

Skapa undertryck i marken under huset

Drivkraften som får radongasen att tränga in i byggnader är termiska stigkraften i marken och undertrycket inomhus (vintertid) i förhållande till lufttrycket utomhus och i marken. Åtgärden blir således att ändra tryckförhållandet i marken. Om man lyckas med detta under hela grunden och i konstruktion, stoppas läckaget av radongasen från marken för att ta sig vidare upp i byggnaden.

Garantinivåer under dagens gränsvärde

Med dagens kunskap om risker med radon så har Sverige fört en diskussion om att sänka dagens gränsvärde till 100 Bq/m³. Detta följer WHO:s rekommendation och är något som skall beaktas i samband med radonåtgärder. Att investera i en korrekt radonåtgärd kan visa sig vara en ekonomisk fördel när gränsvärdet sänks. Samtliga installationer och entreprenader som Radonkonsult utför syftar till att nå halter under 100 Bq/m³. Garantier på 200 Bq/m³ luft skall vi alltid sträva efter i samarbete med vår kund.

Se vår film om hur fastighetsägare resonerar i radonfrågan. Se vår film I huvudet på en radonkonsult