Uppdrag

Home/Uppdrag

Uppdrag

October 2015

Stadsbiblioteket, Stockholm

2016-10-06T12:23:04+00:00

I två år var delar av Stadsbibliotekets magasin stängda, på grund av mycket höga radonhalter som uppmätts i byggnadens källare – som mest över 5 000 Bq/m3. Flera insatser av andra aktörer på saneringsmarknaden för att komma till rätta med problemen gav inte ett tillfredsställande resultat. Stadsbiblioteket ligger i anslutning till Brunkebergsåsen, som är starkt radonförande. [...]

Stadsbiblioteket, Stockholm2016-10-06T12:23:04+00:00

Svenska Bostäder, Kattrumpstullen 2

2016-10-07T11:32:34+00:00

När vi mätte radonhalterna före åtgärd översteg de gränsvärdet på 200 Bq/m3. Spårfilmsmätningar visade också på förhöjda radonhalter i bostäderna där studenterna vistas och bor. Under de delar av fastigheten som uppvisade förhöjda radonhalter är det krypgrund (varmgrund). I detta utrymme har det tidigare utförts radonåtgärder utan önskat resultat. De tidigare åtgärderna var kopplat till [...]

Svenska Bostäder, Kattrumpstullen 22016-10-07T11:32:34+00:00

Rudbecksskolan, Sollentuna Kommun

2016-10-05T14:14:11+00:00

Rudbecksskolan i Sollentuna är en av Sveriges största skolor, med mer än 21 000 m2 yta. Under skolans entréplan finns källare, skyddsrum, ventilationscentraler och undercentraler med pannrum och förråd. Spårfilmsmätningar visade förhöjda radonhalter i utrymmen där elever vistas. Radonvärden varierar i byggnaden med högsta medelvärde om ca 1600 Bq/m3 (högsta tillåtna är 200 Bq/m3). Detta [...]

Rudbecksskolan, Sollentuna Kommun2016-10-05T14:14:11+00:00
Go to Top