När vi mätte radonhalterna före åtgärd översteg de gränsvärdet på 200 Bq/m3. Spårfilmsmätningar visade också på förhöjda radonhalter i bostäderna där studenterna vistas och bor. Under de delar av fastigheten som uppvisade förhöjda radonhalter är det krypgrund (varmgrund). I detta utrymme har det tidigare utförts radonåtgärder utan önskat resultat. De tidigare åtgärderna var kopplat till befintlig frånluftsventilation och var anslutna mot ett ventilationsaggregat. Syftet med den tidigare installationen har varit att skapa ett undertryck i utrymmet under byggnaden vilket inte har lyckats.